Banken vragen vandaag bij het afsluiten van een hypotheeklening vaak tot 20 procent eigen inbreng. Voor jonge Vlamingen is het vaak een uitdaging om die middelen bijeen te sparen. Nochtans hebben banken voldoende flexibiliteit om ook leningen te geven aan kopers die minder dan 10 procent eigen inbreng hebben. “Met de Vlaamse waarborg kunnen we tot 5.000 jonge Vlamingen per jaar versneld aan een eigen woning helpen”, stelt Diependaele. De waarborg zorgt er immers voor dat banken in de mogelijkheid gesteld worden om meer leningen aan 100 procent van de waarde van de woning af te sluiten.

Eigen huis blijft belangrijk

Eigendomsverwerving is essentieel voor de Vlaming en de Vlaamse woningmarkt. Op individueel niveau zorgt het voor vermogensopbouw en op Vlaams niveau creëert het een stabiele en robuuste woningmarkt. “De mogelijkheid om een eigen huis te kunnen kopen moeten we overeind houden. Vandaag stellen we vast dat de eigen inbreng voor veel jongeren een stevige drempel is om hun woondroom te vervullen. Daarom is het belangrijk dat we hier gericht extra marge bieden”, analyseert minister Diependaele.

Beperkt tot eerste kopers

De Vlaamse Woonwaarborg wordt dan ook beperkt tot eerste kopers. Enkel zij die nog nooit eerder een eigen woning kochten, komen in aanmerking. Ten tweede is het niet de bedoeling dat ook de bestaande leningen met geen of weinig inbreng gewaarborgd worden. Ook de aankoopwaarde van de woningen die voor de waarborg in aanmerking komen, wordt gelimiteerd tot 434.830 euro. Tot slot zal de termijn van de waarborg tot de eerste vijf jaar van de looptijd van de lening beperkt worden.

Samenwerking met bancaire sector

De banken zullen de verantwoordelijkheid krijgen om aan te geven voor welke kredieten ze de Vlaamse Woonwaarborg aanvragen. De banken zullen hierover halfjaarlijks een rapportage bezorgen aan Vlaanderen. In ruil voor de waarborg moeten de banken een premie betalen aan Vlaanderen. Met die premie wordt de verwachte kost van het waarborgsysteem gedekt. “De enige reële kost van deze waarborg is als de lening niet kan worden terugbetaald en het huis door de bank met verlies wordt verkocht. Dat is hoogst uitzonderlijk”, zegt Matthias.

Ondersteuning van koopmarkt en bouwsector

De waarborg kan ook een positieve invloed uitoefenen op de rentevoeten voor die leningen. “Het is net die stijging van de rentevoeten die recent zorgde voor een afkoeling van de koopmarkt en de activiteiten van de bouwsector. De waarborg zal ook voor die sectoren soelaas kunnen bieden”, zegt minister Diependaele. Ook het aantal verleende bouwvergunningen liep sterk terug. “De Woonwaarborg kan deze negatieve tendens mee keren en is een krachtig signaal naar zowel jonge kopers als naar de bouwsector dat we volop blijven inzetten op het verwerven en bouwen van eigen woningen.”

(Bron: persbericht Matthias Diependaele)